BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

(áp dụng từ ngày 01/05/2011)

MÃ DV

ĐÀO TẠO TRANG ĐIỂM

THỜI
GIAN

ĐƠN GIÁ

ĐT01

TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN CƠ BẢN

(lớp học : từ 06 - 10 học viên)

4.5 giờ = 3 Buổi học

500.000

ĐT01A

TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN CƠ BẢN

(lớp học : từ 06 - 10 học viên)

7.5 giờ = 5 Buổi học

700.000

ĐT01B

TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN CƠ BẢN

(lớp học : từ 01 - 02 học viên)

7.5 giờ = 5 Buổi học

1.500.000

ĐT02A

TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN NÂNG CAO

(lớp học : từ 06 - 10 học viên)

7.5 giờ = 5 Buổi học

1.000.000

ĐT02B

TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN NÂNG CAO

(lớp học : từ 01 - 02 học viên)

7.5 giờ = 5 Buổi học

2.000.000

ĐT03A

TRANG ĐIỂM CHUYÊN NGHIỆP

(Được cấp chứng chỉ sau khi tốt nghiệp)

60 giờ = 40 Buổi học

10.000.000

ĐT03B

TRANG ĐIỂM CHUYÊN NGHIỆP CHUYỂN TIẾP TẠI THÁI LAN

(Được cấp chứng chỉ sau khi tốt nghiệp)

(Không bao gồm chi phí đi lại và ăn ở)

15 giờ = 10 Buổi học

15.000.000

ĐT03C

TRANG ĐIỂM CHUYÊN NGHIỆP NÂNG CAO THEO YÊU CẦU

(trang điểm phim, trang điểm thời trang cao cấp, trang điểm chụp hình tạp chí,…)

(Được cấp chứng chỉ sau khi tốt nghiệp)

30 giờ = 20 Buổi học

10.000.000

ĐT04

TẠO KIỂU TÓC CÔ DÂU, DẠ HỘI – TẠO KIỂU

(Được cấp chứng chỉ sau khi tốt nghiệp)

60 giờ = 40 Buổi học

7.000.000